Konyada Gezilecek Yerler

Konya Mevlana
Konya Mevlana

Konyada Gezilecek Yerler’e Yol Tarifi için Tıklayınız.

Mevlana Müzesi /Türbesi:mevlanaKonya’da bulunan, eskiden Mevlâna’nın dergâhı olan yapı kompleksinde 1926 yılından beri faaliyet gösteren müzedir. “Mevlana Türbesi” olarak da anılır.(Yeşil Kubbe) denilen Mevlana’nın türbesi dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe’ye özel bir önem verilmesini ve iyi korunmasını sağlamıştır.Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 m² iken, yeri istimlak edilerek Gül Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır.Bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı’na en çok gelir getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)Mevlana hakkında menkıbelerin anlatıldığı Ahmed Eflaki’nin kitabı “Arifler’in Menkıbeleri”nde[1] Mevlana’nın babası için türbe yaptırmak isteyen devrin sultanına “gök kubbeden daha görkemlisini yapamayacağınıza göre zahmet etmeyin” dediği rivayeti yer alır. Türbe, Mevlana’nın ölümünden sonra inşa edilmiştir.Kaynak:Wikipedia

Sille Köyü:silleKonyada gezilecek yerler Sille, Konya ilinin Selçuklu ilçesinin 8 km kuzey batısında, antik bir Rum beldesi. Şu andaki idari durumu mahalledir.Arkeolojik veriler yerleşkenin 6000 yıl öncesinde kurulduğu yönündedir. İsmin kökeni konusunda çeşitli açıklamalar vardır. İlki Yunan mitolojisindeki Silen (Silene)’ den geldiğidir. Yine ‘Silenos’, kaynayıp, coşarak köpürüp akan su, kelimesinden türediği de kabul gören bir açıklamadır.Roma, Bizans, Kudüs yolu üzerinde yer aldığı için önemli bir dini merkez olmuştur. Dünyanın en eski ve en büyük manastırlarindan biri olan Ak Manastır (“Hagios Khariton Manastırı”, “Deyr-i Eflâtun”) bu köydedir ve yaklasık 800 yıl kesintisiz hizmet vermiştir. Şimdilerde askeri alan içinde kaldığı için ziyarete kapalıdır.Köyde yumuşak volkanik kayalara oyulmuş pek çok küçük kilise, Osmanlı mezar taşları ve günümüze kadar gelebilmiş Aya Elena kilisesi ziyaret edilebilir. Kilise, ilk Hıristiyan Bizans imparatoru Konstantin’in annesi Helena tarafından Michael Archangelos adına MS. 371’de inşa ettirilmiştir.Kaynak:Wikipedia
Selimiye Camii:selimiyeKonya Karatay ilçesinde, Mevlana Türbe ve Dergâhı’nın batısında bulunan Selimiye Camisi’ni Sultan II.Selim şehzadeliği sırasında Konya Valisi iken, 1558’de yapımını başlatmış, padişah olduktan sonra da 1570 yılında tamamlamıştır. Caminin Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Cami 1685 ve 1816 yıllarında onarılmış ve son onarımını Mimar Muzaffer (1881-1920) 1914 yılında tamamlatmıştır.
İnce Minare Müzesi/Medresesi:ince minareİnce Minareli Medrese, Konya İli, Selçuklu İlçesi’nde, Alaaddin Tepesi’nin batısındadır. Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus Devrinde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından, hadis ilmi öğretilmek üzere 663 H.(1264 M.) yılında inşa ettirilmiştir.İnce Minareli Medrese 19. yüzyılın sonuna kadar faaliyetini sürdürmüştür. 1876-1899 yıllarında tamir edildiği bilinmektedir. Cumhuriyet Devrinde 1936 yılında başlayan çeşitli onarım çalışmalarından sonra, 1956 yılında Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak hizmete açılmıştır.Başkenti Konya olan Selçukluların sembolü çift başlı kartal ve kanatlı melek figürlerinin en güzel örnekleri de bu müzede sergilenmektedir.Kaynak:Wikipedia
Alaaddin Tepesi ve Alaaddin Camii:alaaddin tepesiKonyada gezilecek yerler Alâeddin Tepesi, Türkiye’nin Konya ilinin merkezine bağlı Karatay ilçesinde yer alan tepe. 450 x 350 metre boyunda olup, 20 metre yüksekliğinde olan tepe, höyük olarak adlandırılan protohistorik yerleşim yerlerinden biriydi.1941 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan kazılar sonucu tepedeki ilk yerleşimin MÖ 3000’lerde, Erken Tunç Çağında başladığı anlaşıldı. Bu dönemden sonra sırasıyla Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmaya devam edildi. Günümüzde ise tarihi değerinin yanı sıra bir mesire yeri konumundadır.Tepede yer alan ve günümüze kadar ulaşan en önemli yapı, tepenin kuzeyindeki Alâeddin Camii ve kümbetleri olarak gösterilmektedir. Yapımı 1220 yılında tamamlanan bu cami, adını Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad’tan almaktadır. II. Kılıç Arslan tarafından yaptırılan avludaki büyük kümbette, II. Kılıç Arslan dahil sekiz sultanın mezarı bulunmaktadır. Yine Selçuklular döneminde tepenin kuzeyine bir saray yaptırılmıştı.Tarihi binalara ek olarak günümüzde evlendirme dairesi ve orduevinin yanı sıra çeşitli çay bahçeleri de yer almaktadır. Üzerinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte tarihi değerinin yanında bir mesire alanı olarak hizmet vermektedir
Çatalhöyük:çatahöyükÇatalhöyük, Orta Anadolu’da, günümüzden 9 bin yıl önce yerleşim yeri olmuş, çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeridir.Günümüz Konya Şehri’nin 52 km. güneydoğusunda, Hasandağı’nın yaklaşık olarak 136 kilometre uzağında, Çumra İlçesi’nin 11 km. kuzeyinde, Konya Ovası’na hakim buğdaylık arazide bulunmaktadır.2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklendi.UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesine karar verildi.
Meke Gölü:meke gölüMeke Krater Gölü, Konya’nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göl. Karapınar-Ereğli yolunun 7. km’sindeki sapaktan 2 km içeridedir. Göl ve birincil krater çukurunun uzunluğu 800 metre, genişliği 500 metredir. Göl 12 metre derinliğindedir.4-5 milyon yıl önce (Pleistosen çağda) volkanik patlama sonucu oluşan bu krater (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş ve daha sonra, günümüzden 9000 yıl önce ikinci bir volkanik patlama ile gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş, zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüştür.
Meram Bağları:meram bağlarıMeram, Konya ilinin merkez ilçelerinden olup, şehrin güneybatı kısmında yer alır. Altınapa barajından gelip, tarihi Meram Köprüsü’nden, Meram Eski Yol’u takip ederek tarımsal alanları sulayan Meram Çayı da adından da anlaşılacağı üzere ilçede bulunmaktadır.Altınapa Barajından gelen Meram Deresi etrafındaki çamlıklar, çay bahçeleri, piknik alanları ve dinlenme tesislerinden oluşan bir mesire yeridir. Yazın en sıcak günlerindeki serin, esintili ve çam kokulu havası, akarsuyu, gül bahçeleri ve ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı misafirlerin dinlenme yeri olmuştur.
Mevlana Semazen Gösterileri:semazenKonya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde aslına uygun olarak yapılan sema programları her hafta cumartesi günleri saat 19:00 da gösterime başlamaktadır.Konyalılardan ve Konya dışından gelen misafirlerden yoğun ilgi gören sema programlarını her hafta 2 binin üzerinde kişi izliyor.Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve her hafta yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği sema programları öncesi düzenlenen Türkçe ve İngilizce Mesnevi sohbetleri de büyük ilgi görüyor.
Konya Bilim Merkezi:bilim merkeziKonyada gezilecek yerler, yaklaşık 100 000 m2’lik bir arazide; 26 250 m2’lik kapalı alanı, 14 000 m2’lik açık otopark alanı ve araç yolları, 11 000 m2’lik yürüyüş yolları, 47 000 m2’lik yeşil alanı ile gerçek bir cazibe merkezi olan Konya Bilim Merkezi, gerçekleştirilmesi zor bir mimari tasarımı hayata geçirerek yeni nesilleri hedeflerine ulaşabilmek için yüreklendirmektedir. Rüzgâr enerji santrali ve güneş panellerini içinde barındıran tesis, Türkiye’de inşa edilmiş önemli bir yeşil bina örneğidir. Konya Bilim Merkezi; tematik sergiler, açık hava sergileri, gözlem ve seyir kulesi, gezegen evi (planetaryum), konferans salonları, laboratuvarları ve kütüphanesi ile herkes için gerçek bir bilim merkezi olacaktır.
Konya Arkeoloji Müzesi:arkeolojiKonya Arkeoloji Müzesi,1901 yılında Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın valiliği sırasında Sultani Mektebi’nin avlusu içerisinde küçük bir binada Müze-i Hümayun’un Konya Şubesi şeklinde bir depo olarak kuruldu.Arkeolojik eserler 1953 yılında İplikçi Camii’ne, 1962 yılında bugünkü binasına taşındı.Müzede eserler dört bölümde sergilenir: Prehistorik Eserler Bölümü, Demir Çağı Eserleri Bölümü, Roma Çağı Bölümü, Sikke Bölümü. Ayrıca müze bahçesinde de çeşitli eserler sergilenir.
Konya Bedesten Çarşısı:bedestenKonyada gezilecek yerler,Dünyanın en büyük restorasyon çalışmalarından biri olan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Tarihi Bedesten Çarşısı Restorasyon Çalışması”2 bin 687 işyerinde restorasyon çalışması yapılarak tarihi dokusuna kavuşturulan Bedesten Çarşısı Konya halkına ve Konya dışından gelen misafirlerin ve turistlerin Konya’da gezilip görülmesi gereken tarihi mekanlar arasında önemli bir yere sahiptir.

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir